Investor's proposal

Dear Tesla CyberTruck enthusiast and potential investor.

We are excited to present you with an opportunity to join a pioneering project to bring one of the world's most advanced electric vehicles, the Tesla Cybertruck, to Europe.

We are reaching out to prospective partners who appreciate the future of electric vehicles and want to be a part of this transformation. We are looking to raise a total investment of $200,000 to $260,000 USD.

Costs breakdown (expected):

 • Purchase of the Cybertruck: Approximately $80,000 - $180,000 USD
 • Delivery, Shipping and logistics: Approximately $20,000 USD
 • Modifications for homologation and registration costs: Approximately €20,000 EUR
 • One year's insurance, along with presentation and event costs

Here's what's in it for you:

 1. You will have access to the Cybertruck for personal use or promotion for one week per year, for a total of two weeks.
 2. After a period of two years, the Cybertruck will be completely yours.
 3. Huge promotion you as a main investor for the Cybertruck in EU project - Logo on the truck most of the time

The vehicle will be used to:

 • Participate in paid promotional tours around Europe, showcasing the capabilities and technology of the Tesla Cybertruck.
 • Engage in various fun activities such as drag races and events.
 • Offer day rentals for eager retail investors - about 20 days per year.
 • Offer weekly rentals - about 4 weeks per year, starting two months after the project's launch.
 • Rentals for the film productions around the europe

Potential roadblocks include:

 • Expedited shipping from the US
 • Purchase of the Cybertruck - price and date is not certain
 • Registration in Europe will be a challenge
 • Change of charging connector to be available to charge anywhere

Additionally, we plan to make the most out of the Cybertruck by:

 • Organizing a road trip from California to New York, documenting the journey and capturing engaging content.
 • Participating in the project: https://80edays.com/. (optional)
 • Explore and unlock the potential of the Tesla HW4 computer.
 • Team up with companies specializing in converting vehicles for camping purposes. This can open up additional avenues for brand exposure and community interaction. (optional)

We hope you'll consider this unique opportunity. We're confident that the visibility and interest generated by this project will not only cover costs but could lead to potential profitability, all while contributing to the advancement and acceptance of electric vehicles.

For more information or to discuss this proposal further, please get in touch with us. Let's drive the future of mobility together!

Best Regards,

 

Cybertruck Team

 

Czech version

Vážení nadšenci a potenciální investoři do projektu CyberTruck in EU,

s radostí vám předkládáme příležitost připojit se k průkopnickému projektu, jehož cílem je přivést jedno z nejunikátnějších elektrických vozidel na světě, Tesla Cybertruck, do Evropy.

Oslovujeme potenciální partnery, kteří oceňují budoucnost elektrických vozidel a chtějí být součástí této transformace. Hledáme investici celkem ve výši 200 000 až 260 000 $.

Předpokládané náklady rozepsány do jednotlivých položek.

 • Nákup Cybertrucku: 80 000$-180 000$
 • Doprava a logistické úkony: přibližně 20 000$
 • Homologační náklady: přibližně 20 000 €
 • Povinné, havarijní pojištění
 • Marketing

Co vám můžeme nabídnout.

 • Přístup k vozidlu pro osobní použití nebo pro marketingové účely po dobu jednoho týdne(2x za rok).
 • Po dvou letech bude vozidlo převedeno na vás a bude možnost vozidlo prodat.
 • Prostor pro propagaci na všech našich platformách.
 • Vozidlo bude po většinu času osazeno vaším logem, popřípadě jiným polepem, magnetem dle vašeho přání.

K čemu bude vozidlo využíváno:

 • Předváděcí jízdy pro platící zákazníky.
 • K dennímu pronájmu pro platící zákazníky( asi 20 dní ročně).
 • K týdennímu pronájmu pro platící zákazníky( asi 4 týdny ročně).
 • Pro pronájem na firemní večírky, svatby či jiné akce podobného typu.
 • Využití Cybertrucku pro propagaci elektromobility v ČR.
 • Účast a prezentace Cybertrucku na akcích týkajících se elektromobility, obnovitelných zdrojů a automobilových srazů po celé Evropě.(využití i pro zpoplatněné testovací jízdy.).

Možné překážky které nás mohou potkat.

 • Rychlá doprava z USA
 • Nákup Cybertrucku( cena ani datum dodání nejsou stále ještě oficiálně zveřejněny, očekáváme že první Cybertrucky by měli být dodány v Q3 2023)
 • Registrace Cybertrucku v Evropské Unii( Jedná se o velmi specifické vozidlo a jeho homologace bude náročná).
 • Nabíjecí konektor.( americké verze Tesel používají jiný typ konektoru tzv. NACS, evropské verze používají nabíjecí konektor CCS2)

Doufáme, že tuto jedinečnou příležitost zvážíte. Jsme přesvědčeni, že viditelnost a zájem generovaný tímto projektem nejen pokryjí náklady, ale mohou vést k potenciální ziskovosti, a to vše přispěje k rozvoji a přijetí elektrických vozidel.

Pro více informací nebo k další diskusi ohledně této nabídky nás prosím kontaktujte. Přijďme společně řídit budoucnost mobility!

S pozdravem,

Tým CyberTruck in EU