Invitation to Join the Cybertruck Project in Europe

English Version:

Subject: Invitation to Join the Groundbreaking Tesla Cybertruck Project in Europe

Dear [Recipient's Name],
I hope this email finds you well.
I am writing to you on behalf of our team, a group of passionate automotive and tech enthusiasts embarking on an unprecedented project to introduce the Tesla Cybertruck to Europe.
Our mission is to procure, transport, register, and adjust the first batch of Tesla Cybertrucks in the United States and bring them to European roads. This will provide European customers and car enthusiasts with early access to this groundbreaking vehicle. Our plans also include organizing a Europe-wide tour, exhibitions, and paid test drives, making the Cybertruck experience accessible to millions of potential users.
As you may know, the Tesla Cybertruck has attracted global attention for its innovative design, electric capabilities, and robust features. However, the official launch in Europe may not happen until much later. We believe there is a significant demand and interest from European consumers and businesses to see and experience the Cybertruck ahead of its official launch.
We are reaching out to you because we admire your expertise in the [Their Field] industry and believe that your involvement would bring tremendous value to our project. As a collaborator, you would have early access to our core team and be prominently displayed on our official project website, which is expected to attract a significant amount of traffic given the widespread interest in the Cybertruck.
We believe that this unique project will not only promote sustainable transport but also provide an excellent opportunity for networking, publicity, and partnership building. We are confident that your participation will greatly enhance our mission's success and set a high standard for future innovation in Europe's automotive industry.
If this opportunity interests you, I would be delighted to arrange a call or meeting to discuss further details. Please feel free to reply to this email or reach me directly at WhatsApp: +420 731450245.
Thank you for considering this invitation. We hope to have the privilege of working with you on this pioneering endeavor.
Best Regards,
Cybertruck in EU Team
I. Norton Slovak

Česká verze:

Subject: Pozvánka k účasti na průkopnickém projektu Tesla Cybertruck v Evropě

Vážený [Recipient's Name],

doufám, že se Vám daří dobře.

Píši Vám jménem našeho týmu, skupiny nadšených milovníků aut a technologií, kteří se vydávají na bezprecedentní projekt představení Tesla Cybertruck v Evropě.

Naším posláním je zakoupit, přepravit, zaregistrovat a upravit první várku Tesla Cybertrucků ve Spojených státech a přivést je na evropské silnice. To umožní evropským zákazníkům a automobilovým nadšencům předčasný přístup k tomuto průkopnickému vozidlu. Naše plány také zahrnují organizaci turné po celé Evropě, výstavy a placené testovací jízdy, čímž učiníme zážitek s Cybertruck dostupným milionům potenciálních uživatelů.

Jak možná víte, Tesla Cybertruck vzbudil celosvětovou pozornost díky svému inovativnímu designu, elektrickým schopnostem a robustním vlastnostem. Oficiální uvedení na evropský trh však možná bude probíhat až později ak vůbec. Věříme, že ze strany evropských spotřebitelů a podniků je významná poptávka a zájem vidět a zažít Cybertruck před jeho oficiálním uvedením.

Obracíme se na Vás, protože obdivujeme Vaši odbornost v [Their Field]průmyslu a věříme, že Vaše zapojení by přineslo našemu projektu obrovskou hodnotu. Jako spolupracovník byste měl předčasný přístup k našemu týmu a byl byste významně prezentován na našem oficiálním projektovém webu, který se očekává, že přiláká značné množství návštěvnosti vzhledem k širokému zájmu o Cybertruck.

Věříme, že tento jedinečný projekt nejen podpoří udržitelnou dopravu, ale také poskytne vynikající příležitost pro networking, publicitu a budování partnerství. Jsme si jisti, že Vaše účast výrazně zvýší úspěch naší mise a nastaví vysoký standard pro budoucí inovace v evropském automobilovém průmyslu.

Pokud Vás tato příležitost zajímá, byl bych rád, kdybych mohl domluvit hovor nebo schůzku, abychom probrali další detaily. Neváhejte odpovědět na tento e-mail nebo mě přímo kontaktovat na WhatsApp: +420 731450245.

Děkuji Vám za zvážení této pozvánky. Doufáme, že budeme mít tu čest s Vámi pracovat na tomto průkopnickém úsilí.

S pozdravem,

Tým Cybertruck in EU I. Norton Slovak

 

Poděkováni za odpověď:

Pro pozitivní odpověď:

Subject: Děkujeme za Vaši pozitivní odpověď!

Vážený [Recipient's Name],

Jsme nadšeni z Vaší pozitivní reakce a vřelé podpory našeho projektu Tesla Cybertruck v Evropě. Vaše účast a podpora je pro nás klíčová a velmi oceňujeme Váš čas a zájem o naši misi.

Těšíme se na budoucí spolupráci a budeme Vás informovat o dalších krocích. Pokud máte jakékoliv otázky nebo návrhy, neváhejte nás kontaktovat.

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na spolupráci!

S pozdravem, I. Norton Slovak Cybertruck in EU Team


Pro negativní odpověď:

Subject: Děkujeme za Vaši odpověď

Vážený [Recipient's Name],

Děkujeme Vám za Vaši odpověď a čas, který jste věnoval našemu projektu Tesla Cybertruck v Evropě. Chápeme, že nemůžete být součástí našeho projektu v tuto chvíli a oceňujeme Vaši upřímnost.

Pokud byste chtěl zůstat v kontaktu a sledovat naše pokroky, rádi Vás zařadíme do našeho seznamu pro zasílání aktualizací. Pokud se Vám v budoucnu naskytne příležitost podílet se na našem projektu, budeme velmi potěšeni Vaší účastí.

Děkujeme za Vaši laskavost a čas.

S pozdravem, I. Norton Slovak Cybertruck in EU Team